VET IN Kannur

Select a district:
Back to list

Doctors Name Telephone Mobile Email
Abdul Hakeem A 0498-5230852 9495100365
Abdul Khader K K 9495460566
Abdul Wahid A R 9447224205
Abraham Joseph 0487 2357489 9497179377 abyjp81@gmail.com
Afsal K 0490 2323475 9747349979 affivet@yahoo.com
Aiswarya R. Nair 9562567523
Ajitha O M 9446545773 ajithajayamohan@yahoo.com
Ananthan Namboothiri 0460 2224479
Anil Kumar C 0490 2355662 9447216981
Anil Kumar E 9447052984
Anil Kumar K P 0497 2723056 9847082667 anilsyam89@yahoo.com
Anil Varghese 0460 2230442 9447368386 dranil17@gmail.com
Arun V 0480 2742205 9447528571 arunvet98@gmail.com
Asha Balan 0467 2702279 9446425272
Asha P 0467 2212242 9447689448
Asha P A 0480 2720859 9446936475 apas99@gmail.com
Ashaq P P 9847008363
Balachandra Rao B.V 04998 214743 9447349070
Baskarankutty P 0497 2704950 9847185484
Beetu Joseph 9447746177
Bilony Chacko 9446937245 bilonychacko@gmail.com
Bindu Prasanth 0460 2205194 9446063694 dr.binduvprasanth92@gmail.com
Chenju Maria Kurian K 9495422707 chenjumariakurian@rediffmail.com
Deepa A 0490 2307051 9544209285 deepakiran.vet@gmail.com
Deepa Jayapal 0497 2853824 9447689342
Deepthi S Rose 9447770327 drdeepthi03vet@gmail.com
Dhananjayan C P 0497 2827365 9656217023 dhananjayancp@gmail.com
Dis P P 9947245556 9946202901 fiesta1242@rediffmail.com
Divya Balan 0490 2347166 9495338713 daya26@gmail.com
Eanas Augustine 9846160662 9846160662
Gangadharan M P 0497 2743414 9995910265
George P 0498 5202829
Girish Babu M P 0497 2729958 9446735215 drgbnambiar@gmail.com
Janardhanan P V 0498 5202566 tvjmohan@yahoo.com
Jayakumar P M 0497 2810213 9447478930 pmjayakumar2005@yahoo.com
Jayamohan T V 9447416026 tvjmohan@yahoo.co.in
Jayaprakash G 9446656890
Jayasree K S 0471 2242494 9446472494 drjaya69@yahoo.com
John K J 0490 2493853 9744700777 johnkjohn9@yahoo.com
Johnson P John 0490 2448361 9447310826 john.johnsonp@gmail.com
Jose Joseph 0490 2445447 9447437078 drjoseperavoor@gmail.com
Joseph P Thoams 0490 2306168
Joshi George 9447438148
Kanaran P P 0495 2770307 9446490754 kanaranp@hotmail.com
Keshavankutty M 0497 2780560 9895328285
Khaleel C K 0497 2857675 9447229166
Kiran Viswanath 9447720701 kiran.vet@gmail.com
Lakshmi Praba R 0490 2305887 9447688782
Leena Mole K K 0474 2661210 9446331210
Magesh S 9447711806
Mahammad Nisar P V 0487 2270458 9544213273 nizarvet99@rediffmail.com
Mancy Babu 9947870150
Manoj G 0474 2467896 9447089465 manojvety@yahoo.com
Manoj M I 9843020053 damanojmi@gmail.com
Manu Sekhar 9447586819 sekharmanu@yahoo.co.in
Mary Vini Angel J 9447000646 viniangel007@gmail.com
Mohan P V 0497 2787044 9447005040
Muralidharan P 9447548261
Ninan V N 0497 2726860
Prabhakaran 0498 5266810
Pradhosh Kumar K 0490 2362935 9447448536 pradhoshdr@gmail.com
Prasad C P 0497 2746172 9847001193 drprasadchoyyan@gmail.com
Prasanth P 0498 5229393 9388929393 prajith-prasanth@yahoo.com
Prasanth V 0460 2205194 9447263687 drprasanthv@yahoo.co.in
Preetham, Lal N T 0490 2363487 9446264458 preethamlalnt@yahoo.com
Rajan R 0490 2383529 9388811818 rajanrdr@yahoo.com
Rajeev T K 9447448877
Rama Arumughan G 0490 2300006 9447479219
Ramachandran S 0498 5203260
Ramakrishnan Nambiar P C 0497 2746043
Raveendran G K 0497 2775436
Raveendran K V 0490 2342053 9745187219 drraveendrankv@yahoo.co.in
Raviprasad S 0490 2363430 9447519869
Ravivarma K 0497 2733015 9447263592 inshom@rediffmail.com
Remeshan M P 9847011368
Remya M A 9495781620 maremya_remya@yahoo.com
Remya Rajan D 04972 811447 9446351447 omremya@gmail.com
Renjith sebastian 0460 2228690 9495371448 renjithseb04vet02@gmail.com
Reshma Damodharan 0497 2704643 9447704643 reshmadamodaran@yahoo.com
Sagar G G 8352288399 9446264458
Sankaralingam S 0490 2445855 9447688783
Sarathi S 9446265169
Sarika P 0497 2872350 9847689975 sarikaharindran26@gmail.com
Satheesan K M 0467 2282431 9447317289 kmsatheesan@yahoo.com
Sathyabhama M 0497 2820477 9847483450
Savitha M K 0498 5280704 9495165205 mksavi12000@yahoo.com
Seena N S 0497 2801086 9446675812 seenans217@gmail.com
Sethumadhavan K 0460 2202694 9895269936
Shaiji P 0490 2363487 9446455487 p.shaiji@yahoo.com
Shani P 9447418721
Shankar V 0490 2320479 9847150209
Sheeja V M 0481 2331868 9446242592 drsheejavm@gmail.com
Sheelasaly T George 9446121926
Shibu P N 0490 2494437 dr.shibupn@gmail.com
Shobhana Dharmadeeran 9447080020
Shyju C S 0486 2253316 9447522608 shyjudoctor@yahoo.com
Sindhu P R 0490 2494437 9747344548
Solimol V Jacob 0490 2420920 9447962920 solimoljomy@yahoo.co.in
Soya E 0460 2270081 9447485491
Sreesha R Khare 0498 5206905 9446169195 drkhare@bsnl.in
Sridhar Rajan T 0490 2305887 9447217111
Sujan M P 0497 2725411 9446361541 drmpsujanvet@rediffmail.com
Sujay Mohandas 0496 2620388 9846059189 sujaymohandas@gmail.com
Suman B S 9895710171
Sunil Kumar 0490 2444350 9048219245 drsunilkumarc@yahoo.com
Surjith K P 9746918130 surjithkr@yahoo.com
Thampiraj T 0471 222596 9495644418
Unnikrishnan T V 4902344020 9388500972
Usha Pushkar 9446333539
Varghese K J 9447085479 kujova@gmail.com
Vasanthakumar K 0499 4231046 9447692630
Vijayan T K 0490 2311536
Vikas R 9605082790 9497354819 vikas_r7@yahoo.co.in
Vincent J 0490 5240418 9447641366
Vinod Kumar M 0497 2805188 9447314626 dr.vinodkumar@yahoo.com
Vinod Kumar T G 9495225613 vinod_tg81@yahoo.co.in
Zakariya N P 9446568610

 

Powered By netBIOS