VET IN Kasargod

Select a district:
Back to list

Doctors Name Telephone Mobile Email
Ambika V. 0479-2434690 9048838545 ambika1229@gmail.com
Anish Rajan 0479-216535 9446382924
Attakoya A B 9447692148
Babitha M M 9446436123 babithachandrababu@yahoo.com
Balan E 04994-255090 9447308281
Benison Paul M 9947643379 bigfish333@gmail.com
Biju K.G. 0487-2290692 9847202870
Bindu K.V 0467-2282247 9447704753 kvbindu@yahoo.com
Chandrababu E 04994-238651 9446066123 drechandrababu@gmail.com
George Varghese 9847314281 crowngeeve@yahoo.com
Jayakrishnan T.N. 0471-2478514 9447770324 tnjayakris@yahoo.com
Jayaprakash G 9448546584 9446656890 jayaprakashgn@rediffmail.com
Joju Davis 9447417100 jojudavis@hotmail.com
Jose C.D 04985-240533 9447730533
Karunakara Alva K.M. 04998-241783 9447651269 karunakaraalva@gmail.com
Kunhambu V 0467-2282292
Lakshmanan K 0467-2262211 9447264584 drlakshmanank@gmail.com
Mohammed Rashad 9446127805 mrmrashad@gmail.com
Mohan M. C 9847805148 mcmohan41@gmail.com
Muraleedharan A 9447374742 muraliksgd@gmail.com
Nagaraja P 04994-270090 9447736226 nagarajparappa@gmail.com
Narendran Nair K 0467-2281008 9446430008
Pradeep Kumar Anand 0474-2415753 9387677222 drpkanand@yahoo.com
Pradeep Kumar V.V. 0467-2285476 9447854928 dr_pradeepvv@yahoo.co.in
Pramod B.K 0467-2238248 9446068248 pramodbk@hotmail.com
Rajalakshmi S 04994-224148 9446053258 drsrajalakshmi@gmail.com
Rajani Kesavan 04734-253260 9447559893 drrajanikesavan@yahoo.com
Rammohan Shetty K 9495417581 ram1966k@yahoo.com
Saji K.S 0467-2242604 9495148469 drsajiks@gmail.com
Seena V.B 04994-221507 9447860224 seenavb@gmail.com
Shaikoya P.A. 9446270317
Shine S 0470-2145447 9947737723
Shiva Naik B 04998-274583 9446940075 mail2shivanaik@yahoo.co.in
Smitha M Sebastian 0467-2201285 9447652879
Sreenivasan V 0467-2201045 9496553529 sreeni333@yahoo.co.in
Sreevidya Nambiar 0467-2263978 9446652131 sreevidyanmbr@yahoo.com
Sunil G.M 04998-284311 9447005589 sunilkasargod@yahoo.com
Tito Joseph 0467-2208210 9446048212
Vijayakumar Sangal 9995232504
Vishwam Chakrapani 9745055277 drviswamchakrapani@yahoo.com

 

Powered By netBIOS