VET IN Kottayam

Select a district:
Back to list

Doctors Name Telephone Mobile Email
Abhijith Thampan 9496000788 abhijith.thampan @ gmail.com
Abraham K. Kurian 4812372415 9447991580
Abraham Varkey 0481 2372983 9447991580
Ajaykumar B. 04812 341945 9447144656 vkbhaskaran93@ gmail.com
Ajin jose 04822 236480 9544494104 ajinjoshyn@yahoo.com
Ajo Joseph 04822 231784 9447434357 drajo26@gmail.com
Alex Abraham 04822 249270 9447808310 abykuris@yahoo.com
Alex V.C 0481 2535488 9447173548
Amritha Aravind 04812 458776 9446308776 amrithaaravind@yahoo.com
Anilkumar B. 04829 276110 9447477249 dr.anilkumar93@gmail.com
Anilkunar A.G. 0481 2581644 9447208496 anilagdr@gmail.com
Ansamma K. Joseph 4822231397 9447869348
Antony P. 4829242401 9447355328
Anupama R. 9746639749 lalu-anu@yahoo.co.in
Aravindakshan Kartha 4822213365 9447227806
Archana .A. 9947820744 archavet01@gmail.com
Asha Rajan 9947129004, aaasha7286@rediffmail.com
Babu Mathew 0479 2426145 9447505013 drbabumathew2010@gmail.com
Baby Cyriac 0482 2251256 9447291058
Benoy George 0481 2449811 9847232606
Biju K. 4822254541 9495656085 drbijusabitha@gmial.com
Biju P. 04828 230397 9447271487 dr.pbiju@gmail.ocm
Bindu Mathew 4812575656 9446506838 drbindumathew1978@rediffmail.com
Bindu Raj R. 9447333837 rbinduraj@yahoo.co.in
Bindu S.N. 4812536730 9447868918
Binoy Joseph 9447660739 drbinoyjoseph@yahoo.co.in
Binoy P. Mathew 04822 254314 9447724314
Binu Gopinath 04828 204472 9447418095
Binu M.K. 0481 2790129 9447570955 drbinumk@rocketmail.com
Dennis Thomas 04828 203840 9447355780 dthomasvet@yahoo.com
Dileep K.M. 0481 2382574 9447258699
Divya Chandran 9947323477 divya_manoj_vet@yahoo.co.in
Dolly mole P. George 04812 538053 9447039631
Elso John 9495487575 elsojohn@hotmail.com
Felicita Protasis 0481 2596167 9447119438 felicita@bsnl.in
Geevarghese M.P. 0481 2570597 9447356137
Geo A.G 04829 222027 9447568937
George Kurian 0481 2730723 9447790723 drgeorgekurian@gmail.com
George P. Abraham 0481 2469575 9961066603
George Sherin K. 0481 2353174 9961452523 skgeorge31@gmailcom
George Thomas P. 0481 2721970 9447072197 geopulickunnel153@gmail.com
Gigy Ninan Mathew 0481 2570407 9447041658 gigynan@gmail.com
Gijesh Kumar K. 9349509480
Gopalakrishnan Nair 0481 2535954 9447647599
Hariharan J 9447128326
Harikumar .S. 04822 215055 9447386770 shkumar2008@gmail.com
Hassena R.H. 9446993869
Hema Tresa Mathew 9447596871
Jacob P. George 0481 2379980 9447010280
Jalaja K.L. 4812360770 9496538823
James K. C. 0481 2472252 9446946942
James Mathew 04828 203336 9447123336
Jaya Chandy 0481 2391442 9446321442
Jayadevan N. 0481 2712159 9446201684 jayadevan2901@gmail.com
Jayant Govindan 9744963139
Jessy C. Kappen 04822 246794 9495538644
Jessy James T. 0482 2248056 9846256680 jessymathewjames@yahoo.co.in
Joby George 04812 730137 9447965344 jobygeorge2007@yahoo.co.in
Jogi Mathew 04822 252042 9447472991 jogimathewvet@gmail.com
John K.D 04829 234628 9447702193
John K.P. 0481 2361889
John Kuruvila 4692631493 9947940124
Jose E. Philip 04828 270010 9447111782 josephilip@yahoo.com
Jose Mathew 4822212815 9446121764
Jose Mathew(Uzhavoor) 9447869621
Jose V.A 0482 272383 9447599806
Josekutty T.T. 0482 8226231
Joseph C.J. 48124412331 9995516278
Joseph P.J. 0482 2230472 9947300870
Joseph P.M. 0482 2212815
Joseph Scaria 0482 2213211 9447212836
Joseph T.T. 0482 9282628
K.P.G. Nair 4822246114 9447798114
Krishnakishore L.J. 04812 428085 9447173045
Kuku Achamma Pulimood 0481 2312645 9496800976
Kuriakose K.D. 0482 2212166 9447021676
Kuriakose K.K. 0482 2215105 9447461228
Kuriakose Mathew. T. 0481 2543594 9496222724 kuriakose_vet@yahoo.com
Kurian K. Jacob 0481 2312645 9447105222 drkurian_kuku@dataone.in
Liny Chandran 0481 2535369 9447798722
Lovely Joseph 0481 2330869 9447300207
Mancy Babuji 4812351719 9947870150 mancybabuji@yahoo.co.in
Mani P.C. 0482 2246318
Manju Sebastian 4829238524 9447252528
Manjusha P.L 9447353709 manjushajayan@yahoomail.com
Manoj Kumar P.K. 0481 2382111 9447107161 drpkmkumar@gmail.co
Manu P. Raveendran 9387016946 manuanil@gmail.com
Mary James 4822252211 9447464011
Mathew Philip 0481 2351784 9447035178 philipmathew327 @gmail.com
Maya James 0481 2402003 9447809758 sibyzac@yahoo.com
Merlin Alexander K. 9496000773
Mini Joseph 04829 237863 9446561976
Mohananachandran Nair S.R 04812 704139 9447255867 mckollam@gmail.com
Muhammed Sunil 0481 2533636 9447457507
Nair K. P. G 0482 2246114 9447798114
Nelson M. Mathew 9961093318 nelsonvet98@yahoo.co.in
Nimmy A. George 9846147535
Nirmala Priyadharashani. K. 0482 9215856 9847260907
Pavithran A. K. 0482 2275301 9898246683
Peter M. S. 0481 2711433 9447127246
Philip K. Varkey 0481 2724456 9447456980
Pilla P. R. 0482 2212023 9447506636
Pillai. K. R. 0481 2426806 9447660280
Prasannan V. S. 9447259088
Praseena Dev 9447095275 praseenauk@yahoo.com
Preethy A. Damodaran 4822237185 9495931132
Prema Stella Bai R. 0481 2458977 9447195597
Punnoose K. T. 0481 2474503 9447569613
Punnoose P. A 0481 2565867 9447415260
Pushkaran P. C. 0481 2595690 9847175672 drpushkaran@gmail.com
Pushyamithran K.V 0482 9238146 9388372759
Radhakumari T.P 0481 2422490
Rajagopal Kartha 04822 206014 9447020614
Rajeev M.G 0481 2372776 9447033153 dr.rajeevmg@gmail.com
Raji James 9446039887
Raji Rose Jacob 04812 487102 9446333731 rajirosejacob@rediffmail.com
Ramachandran Nair K.R. 4822244220
Rasiya Konthalam 0481 2494687 9495524887
Raveendranathan Nair A.N 0481 2537828 9446053782
Ravindran P. 0481 2402602 9446092602
Rekha Ravindran 9447975791
Remya V. 04828 226044 9447313088 remyav_23@yahoo.com
Revendran V 0482 922447
Rhishikesan K.R. 4829283124 9447259291
Rosmi K Baby 04828 273333 9446090607
Sabu C. Isaac 0481 235 3390 9447727578 sabci@gmail.com
Sajanmon K. Anotony 9447104913 sajanmonka@yahoo.com
Sajeevkumar K.R 04822 273159 9447288419 drkrsajeevkumar@gmail.com
Saju Joseph 04828 231487 9495394048 sajujdr@yahoo.com
Sallymma Mathew 04822 251148 9446325148
Sanamma John 0481 2580146 9387611838
Santhosh Joseph 04828 234236 9447456325
Santhosh K.C 4812711476 9446312646
Sasindradev 9447072731 drdevktm@gmail.com
Sathian M.K. 0481 2515300 9446011467 navaneeth.kirshore@gmail.com
Sebastian P.C 0481 2485297 9446095297 drpcs1604@gmail.com
Sharlet Rose John 04829 263837 9446120676 sharletcyril@gmail.com
Sheeba Sebastian 4822269000 9447957800
Sheeja V .M 04812 331868 9446242592 drsheejavm@gmail.com
Shejo Jose 0481 2426885 9447569632
Sivadas K.T. 9447602095 drsivadaskt@gmail.com
Smitha N.F. 9447862867 smithanf@rediffmail.com
Soja S. 9645388702 sojas-81@yahoo.co.in
Somakumar V.K. 4812341330 9495704730
Sosamma Iype 4872370689 9447991580 sosammaiype@hotmail.com
Sreenivasan R. 9447227037 palasreenivasan @gmail.com
Sudheer P.S 9447231132 sudheerps90@yahoo.co.in
Suja John 4812581183 9447259272
Suja M. Chacko 0481 2457560 9496000767
Suja Sebastian 04822 210031 9446371031
Suja V. 9495945234 drvsuja@gmail.com
Sunil.G 9447067768
Sunny Mathew 04822 273146 9446121172
Tessy Mathew 9447884165
Thampi. Abraham P. 0481 2562265 9447752265 thampi43@yahoo.com
Thankachan O.T. 04829 215856 9447414758 thankachanot@yahoo.com
Thankachen P.A. 0481 2352617 9495481646
Thomas K. J. 0482 8272615 9447742618
Thomas Mani.T 04812 456234 9447369107
Thomas Mathew 0481 2537910 9446367910
Thomas T. Vavolickal 4812391663
Thomas U.P. 9447725281
Thomas Zacharias 4822201078
Tom K. Mathew 04829 283851 9447599480
Unnikrishnan K. 0481 2422296 9847050789 drunni1964@gmail.com
Usha .R. 0481 2515050 9446396881 usharindeevaram@gmail.com
Valsala C. Joseph 0481 2472252 9447442429
Vijimol K.M. 9447068209 vijimolekm@gmail.com
Vincent Mathew 4828202545 9447869907
Viswanathan T.P. 0481 2533090 9447189272 viswamtp@yahoo.co.in
Vivek Roshan 9447571062
Zacharias K.V 04828 221377 9387022464 drzachariaskv@gmail.com.com

 

Powered By netBIOS